YNET

רשות המסים הודיעה על שורת צעדים שמטרתם להקל על נישומים, עוסקים ומייצגים בהיבטי מיסוי שונים על רקע הקרבות. ריכזנו אותן עבורכם.